Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

Cập nhật ngày: 16/09/2019 05:43:18

ĐTO - Với chủ đề “Hành động vì môi trường toàn cầu”, UBND TP.Sa Đéc vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường (MT) gắn với phát triển bền vững; kêu gọi mọi người tích cực hưởng ứng, có việc làm thiết thực bằng những hành động cụ thể, có ích cho MT; khuyến khích phát triển các ngành nông nghiệp sạch, thân thiện với MT, tăng cường thu gom, xử lý chất thải để hạn chế phát sinh chất thải gây ô nhiễm MT, gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Theo đó, các ngành, đơn vị liên quan sẽ tổ chức ra quân làm sạch đường, hẻm, khu dân cư; phát động nhân dân tích cực trồng và chăm sóc cây xanh tại các nơi công cộng, đường phố; đẩy mạnh các phong trào Ngày chủ nhật xanh, Tổ tự quản bảo vệ MT,... UBND xã, phường đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm nóng ô nhiễm MT, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật về bảo vệ MT. Tuyên truyền, vận động cắt giảm sử dụng, thải bỏ sản phẩm nhựa, khuyến khích sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với MT; phổ biến nhân rộng các mô hình, công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp, hiệu quả...

LÊ VY

Gửi bình luận của bạn