Đoàn thanh niên Châu Thành

Đồng hành, hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp

Cập nhật ngày: 28/08/2013 05:58:44

Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên (TN) huyện Châu Thành giai đoạn 2013 - 2015, thời gian qua, Đoàn TN các cấp trong huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo và giải quyết việc làm cho đoàn viên, TN trong huyện, mang lại kết quả đáng khích lệ.


Nhiều thanh niên tìm được việc làm thông qua các buổi tư vấn,
giới thiệu việc làm do Huyện đoàn phối hợp tổ chức

Các Chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho TN trên địa bàn huyện Châu Thành được tổ chức Đoàn triển khai sâu rộng, với nhiều cách làm sáng tạo, coi việc đồng hành, hỗ trợ TN về nghề nghiệp, việc làm là một trong những nội dung trọng tâm, thường xuyên hàng năm của công tác Đoàn. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn còn phối hợp với các cơ quan chức năng mở lớp đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật cho nhiều TN trên địa bàn.

Tính từ đầu năm 2013 đến nay, huyện đã tổ chức được 16 lớp nghề cho 395 học viên, chủ yếu tập trung ở các nhóm ngành chăn nuôi, trồng trọt, tiểu thủ công nghiệp. Được đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn, nhiều học viên đã chủ động, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhờ vậy đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: mô hình nuôi ếch, nuôi rắn, trồng chanh, trồng hành,... giúp giải quyết việc làm tại chỗ cho TN.

Cùng với việc đào tạo nghề và định hướng nghề nghiệp cho TN, Đoàn TN cũng đã phối hợp các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho TN thông qua các chương trình: Hội chợ việc làm, ngày hội tư vấn nghề nghiệp,... giúp hơn 1.800 TN vào làm tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Nhìn chung, vấn đề đào tạo và giải quyết việc làm cho TN trên địa bàn huyện đã dần được cải thiện, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, do việc đào tạo một số nghề chưa gắn với thị trường lao động nên một số TN được đào tạo chính quy về chuyên môn, nghiệp vụ nhưng khi ra trường vẫn không tìm được việc làm phù hợp dẫn đến lãng phí trí tuệ, năng lực, sự đầu tư cho giáo dục. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện cần có kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề; có chính sách hỗ trợ người học nghề; hình thành Quỹ hỗ trợ học nghề. Đặc biệt, huyện cần tập trung làm tốt công tác dự báo nguồn nhân lực; kiểm soát, đảm bảo chất lượng dạy nghề; gắn dạy nghề với thị trường lao động...

TN nói chung, TN nông thôn nói riêng là nguồn nhân lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề đào tạo và giải quyết việc làm cho TN nông thôn đang là yêu cầu cấp bách. Để tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn trong việc đồng hành, hỗ trợ TN phát triển kinh tế, tự tạo việc làm, đồng chí Hà Thanh Vũ - Phó Bí thư Huyện đoàn Châu Thành cho biết: “Thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ củng cố lại các tổ tư vấn; tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp tạo nguồn vốn ưu đãi cho TN vay; phổ biến việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh; thành lập, nhân rộng các mô hình thanh niên giúp nhau làm kinh tế, mô hình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư...; tiếp tục, đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động giúp TN tham gia vào thị trường lao động, tự tìm cho mình việc làm phù hợp với nhu cầu của xã hội. Đồng thời, Đoàn cũng sẽ nghiên cứu tìm ra những cách làm mới hỗ trợ TN”.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn