• Phòng, chống sâu bệnh gây hại lúa
  • ĐTO - Hiện nay, vụ lúa đông xuân 2017 - 2018 xuất hiện rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn, đặc biệt là muỗi hành gây hại nặng trên nhiều diện tích, tập trung ở các huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình và Tháp Mười.
  • “Ngôi nhà chung” của nông dân
  • 25/01/2018
  • ĐTO - Chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, thời gian qua, hội viên Hội Làm vườn các cấp trong tỉnh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng các mô hình sản xuất...
  • Độc đáo gạo tím than Tân Cường
  • 22/11/2017
  • ĐTO - Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông đã từng bước xây dựng mô hình chuỗi liên kết giá trị sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững, đem lại hiệu quả thiết thực cho nông dân.
Xem tin đã đăng theo ngày: