Hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được miễn cước cho 1 thuê bao điện thoại cố định trả sau

Cập nhật ngày: 24/02/2020 10:11:16

ĐTO - Từ ngày 1/4/2020, người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp (113, 114, 115) được hưởng giá cước 0 đồng/phút. Đây là quy định trong Thông tư số 02 ngày 14/2/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Một điểm đáng chú ý khác của Thông tư này là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia sẽ được miễn cước cho 1 thuê bao điện thoại cố định trả sau nếu đáp ứng đủ một số điều kiện. Cụ thể là đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích điện thoại cố định mặt đất trả sau; chưa đăng ký nhận hỗ trợ hoặc đã đăng ký ngừng nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích di động trả sau; mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo chỉ được hưởng hỗ trợ với 1 thuê bao điện thoại của duy nhất 1 doanh nghiệp viễn thông; mỗi hộ nghèo và hộ cận nghèo chỉ được hưởng hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích thông tin di động mặt đất của chỉ một doanh nghiệp viễn thông.

Nếu không sử dụng dịch vụ thuê bao điện thoại cố định trả sau, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia được miễn phí một gói cước di động trả sau, tuy nhiên chỉ được hỗ trợ đến 45.000 đồng/tháng/thuê bao. Nếu sử dụng hết sẽ bị khóa chiều đi cho đến thời điểm bắt đầu tháng liên lạc được hỗ trợ tiếp theo. Nếu không sử dụng hết sẽ được bảo lưu.

T.T

Gửi bình luận của bạn