Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, 90% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử

Cập nhật ngày: 26/12/2022 05:22:11

ĐTO - UBND tỉnh vừa Quyết định ban hành Đề án Chuyển đổi số y tế giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

Mục tiêu chung của Đề án nhằm xây dựng và triển khai ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông minh trong y tế góp phần xây dựng hệ thống y tế tỉnh hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời.

Mục tiêu cụ thể là phát triển 3 trụ cột chính bao gồm: hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh; xây dựng mô hình Bệnh viện thông minh và ứng dụng bệnh án điện tử; hệ thống quản trị và điều hành thông minh.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, 80% thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 90% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử; 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; 100% các đơn vị sự nghiệp, cơ sở khám, chữa bệnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp với người dân và áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt hoặc thanh toán bằng thiết bị di động; 100% các bệnh viện tuyến tỉnh triển khai thực hiện việc thay phim bằng việc luân chuyển các ảnh chụp qua môi trường mạng để bảo đảm thông tin được chuyển tải đầy đủ và tiết kiệm chi phí in ấn; triển khai mô hình Bệnh viện thông minh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các bệnh viện, trung tâm y tế triển khai ứng dụng bệnh án điện tử; 100% các Trạm y tế xã có khả năng tiếp nhận, khám, chữa bệnh cho người dân địa phương với sự hỗ trợ tư vấn từ xa của chuyên gia y tế tuyến trên thông qua nền tảng số trực tuyến...

Tỉnh sẽ tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin ngành y tế, xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh, triển khai Bệnh viện thông minh và ứng dụng bệnh án điện tử, xây dựng nền quản trị y tế thông minh, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ thông minh trong y tế.

T.NG

Gửi bình luận của bạn