Tháp Mười

Triển khai mô hình “3 trong 1” đối với thủ tục dành cho người khuyết tật

Cập nhật ngày: 12/08/2020 06:04:25

Nhằm tạo điều kiện để mọi trường hợp khuyết tật đều được tiếp cận với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, UBND thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười đã triển khai mô hình “3 trong 1” đối với thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Theo đó, để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), người khuyết tật hoặc người đại diện của người khuyết tật chỉ cần đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND thị trấn Mỹ An 1 lần duy nhất khi liên hệ nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC thay vì phải đến trụ sở 3 lần như trước đây (1 lần nộp hồ sơ, 1 lần để Hội đồng xác định mức độ khuyết tật bắt buộc phải có người khuyết tật tham dự, 1 lần nhận kết quả). Kết quả giải quyết TTHC được trả cho người dân thông qua dịch vụ Bưu chính viễn thông không tính phí hoặc do công chức văn hóa – xã hội trực tiếp trao trả tại nhà. Mô hình giúp giảm chi phí và thời gian đi lại của người dân, góp phần đảm bảo các chính sách hỗ trợ người khuyết tật được triển khai rộng khắp; cải thiện quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, hướng đến nền hành chính hiện đại, nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ trong bộ máy cán bộ, công chức.

Hoàng Kha

Gửi bình luận của bạn