Phát huy tinh thần đại thắng

Cập nhật ngày: 29/04/2015 04:22:38

Cùng với cả nước, các cấp, các ngành trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Các hoạt động kỷ niệm đầy ý nghĩa này, một lần nữa khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng 30/4/1975 trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; tôn vinh tinh thần yêu nước và ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta;...

Nhìn lại 40 năm qua, những lão thành cách mạng, những người tham gia kháng chiến càng tự hào hơn khi Đồng Tháp vừa khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh vừa có những phát triển vượt bậc và đang có tâm thế vững vàng để hội nhập, theo nhịp sống của thời đại; những người con sinh ra trên quê hương Đồng Tháp trong thời bình càng nỗ lực hơn trong học tập, lao động để góp phần xây dựng quê hương, đất nước, để không thẹn lòng với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

40 năm hòa bình, bức tranh đời sống kinh tế, xã hội của Đồng Tháp ngày càng tươi mới. Đó là niềm tin, là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, có những ý tưởng mới, đột phá mới. Chúng ta đang bắt đầu một chặng đường mới với thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen đòi hỏi phải năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh đoàn kết, chung một ý chí để sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới, thành công tái cơ cấu nông nghiệp; đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; biến sự “khuất nẻo” thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, của du khách; chăm lo tốt hơn cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo ngày càng giảm;...

Phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân năm 1975, mọi người dân Đồng Tháp đang cùng khát vọng vươn lên, cùng chung tay để đạt những thành tựu ấn tượng hơn.

Đồng Tháp

Gửi bình luận của bạn