• Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
  • 19/06/2024
  • Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-KDLTC ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Khu Du lịch Tràm Chim về việc tuyển dụng viên chức, Khu Du lịch Tràm Chim thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:
Xem tin đã đăng theo ngày: