Số: 43/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 23 tháng 3 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 24/03/2021 15:20:12

1. Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT: 54m2) tại Trường Tiểu học Tân Long, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp, năm 2021-2023 (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng, nộp đủ tiền đến hết 31/12/2023). Giá khởi điểm: 108.500.000đ

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án 38/PA-THTL ngày 12/3/2021 của Trường Tiểu học Tân Long và không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

2. Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT: 23,4m2) tại Trường Tiểu học Hòa Khánh, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp, năm 2021-2023 (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng, nộp đủ tiền đến hết 31/12/2023). Giá khởi điểm: 123.000.000đ

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án 27/PA-THHK ngày 19/3/2021 của Trường Tiểu học Hòa Khánh và không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 24/3/2021 đến 15 giờ ngày 06/4/2021

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 06/4, 07/4 và đến 15 giờ ngày 08/4/2021 tại đơn vị có tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 09/4/2021 tại Trường Tiểu học Tân Long.

10 giờ ngày 09/4/2021 tại Trường Tiểu học Hòa Khánh.

- Hình thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trường Tiểu học Tân Long. Điện thoại: 02773861402; Trường Tiểu học Hòa Khánh. Điện thoại: 02773861344 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn