Số: 237/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2022

Thông báo “Đấu giá cho thuê QSDĐ”

Cập nhật ngày: 21/12/2022 14:20:32

Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất công ích 5% năm 2022-2023 trên địa bàn huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Nộp tiền thuê đất theo quy định. Cụ thể:

1. Tại xã Phú Thuận A. Thời gian thuê: 01 (một) năm.

+ Thửa 164. Diện tích: 4.906,7m2; Giá khởi điểm: 2.453.350 đồng.

+ Thửa 166. Diện tích: 119.883,7m2; Giá khởi điểm: 59.941.850 đồng.

2. Tại xã Phú Thuận B. Thời gian thuê: 06 (sáu) tháng.

Thửa 22. Diện tích: 218.786m2; Giá khởi điểm: 180.498.450 đồng.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá Trung tâm và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 21/12/2022 đến 15 giờ ngày 10/01/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 10, 11 và đến 15 giờ ngày 12/01/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp; Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 13/01/2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; UBND xã Phú Thuận A. Điện thoại: 02773582011; UBND xã Phú Thuận B. Điện thoại: 0277 3582 777 (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn