Số: 191/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 12 năm 2021

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 06/12/2021 11:01:02

* Đấu giá cho thuê QSDĐ (quỹ đất công ích 5%) đất trồng cây hàng năm khác. Tổng DT 22.668m2 (07 thửa), tọa lạc tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Tổng giá khởi điểm: 45.336.000 đồng

* Thời gian thuê: 01 (một) năm; Nộp tiền thuê đất theo quy định.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 06/12/2021 đến 15 giờ ngày 23/12/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 23, 24 và đến 15 giờ ngày 27/12/2021 tại nơi có tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: Theo thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 28/12/2021 tại UBND xã Long Thuận.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ủy ban nhân dân xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3581 004 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn