Số: 44/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 01 tháng 3 năm 2022

Thông báo "Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 03/03/2022 12:45:31

* Quyền khai thác dịch vụ Bãi trông giữ xe cửa Nam chợ Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2022); Giá khởi điểm: 73.000.000 đồng

* Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện Phương án của Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Sa Đéc. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá nộp 50% số tiền trúng đấu giá; nộp 50% còn lại trong tháng 06/2022.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 02/3/2022 đến 15 giờ ngày 15/3/2022

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 15, 16 và đến 15 giờ ngày 17/3/2022 tại Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Sa Đéc.

- Tiền bán hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 18/3/2022 tại Đội QL trật tự đô thị TP.Sa Đéc.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Sa Đéc. Điện thoại: 02773 773 222 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn