Số: 148/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 31 tháng 8 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 05/09/2022 14:23:55

* Quyền khai thác dịch vụ tại thị trấn Thanh Bình, Đồng Tháp. Thời gian khai thác 05 năm, kể từ 01/10/2022 đến hết 30/9/2027). Cụ thể:

- Cho thuê nhà gỗ, mặt bằng tại Khu quần thể Văn hóa - Thể thao:

Giá khởi điểm: 330.000.000 đồng/5 năm.

- Cho thuê quầy nước, mặt bằng tại Công viên Phan Văn Túy.

Giá khởi điểm: 330.000.000 đồng/5 năm.

* Điều kiện: Thực hiện theo Phương án số: 150/PA-TTVHTTTT ngày 30/8/2022 của Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Thanh Bình; Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm DVĐGTS; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 05/9/2022 đến 15 giờ ngày 20/9/2022 Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm các ngày 20, 21 và đến 15 giờ ngày 22/9/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp; Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 23/9/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh. ĐT 02773833120; (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn