Số: 198/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 16/11/2022 11:31:25

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ, trông giữ xe và các dịch vụ khác trên địa bàn thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp năm 2023 (Thời gian khai thác từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023), cụ thể:

- Thu dịch vụ vệ sinh Chợ củ, Chợ tự tiêu, tự sản,

Bến nước Bờ Đông; Giá khởi điểm: 730.000.000 đồng

- Mặt bằng Hoa nhánh, trái cây sân chợ Tạp hóa và

Nhà vệ sinh bến xe buýt; Giá khởi điểm: 490.000.000 đồng

- Nhà vệ sinh chợ Cá, thịt (Nhà VS chợ thực phẩm); Giá khởi điểm: 130.000.000 đồng.

- Hoa chi chợ Bình Thạnh; Giá khởi điểm: 190.000.000 đồng.

- Hoa chi chợ Mương Lớn; Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng.

- Dịch vụ trò chơi Quảng trường Võ Nguyên Giáp; Giá khởi điểm: 490.000.000 đồng.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá nộp 50% số tiền trúng đấu giá; nộp 50% còn lại (tính 20% tiền đặt trước) sau 30 ngày kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 16/11/2022 đến 15 giờ ngày 29/11/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 29/11, 30/11 và đến 15 giờ ngày 01/12/2022, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hồng Ngự.

- Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 02/12/2022, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hồng Ngự.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3563 474; (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn