Số: 04/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 01 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản QSDĐ”

Cập nhật ngày: 07/01/2022 10:19:36

* Đấu giá QSDĐ (ONT) trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

1. Tại xã Tân Mỹ: Thửa 374, TBĐ 117, diện tích: 121,3m2. Giá khởi điểm: 1.091.700.000 đồng; Thửa 375, TBĐ 117, diện tích: 136,6m2. Giá khởi điểm: 1.229.400.000 đồng.

2. Tại xã Bình Thành: Thửa 55, TBĐ 64, diện tích: 765,8m2. Giá khởi điểm: 3.675.840.000 đồng.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 07/01/2022 đến 15 giờ ngày 28/01/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 07/02, 08/02 và đến 15 giờ ngày 09/02/2022 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, ĐT.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 11/02/2022 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn