Thông báo Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng

Cập nhật ngày: 26/12/2013 18:14:02

Áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng để thi hành thông báo số 2297/TB-CCT-QLN ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chi cục Thuế Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đối với DNTN xây dựng thủy lợi Hoàng Minh, địa chỉ: Số 309, Lộ Hoà Tây, tổ 1, khóm Thuận Trung, phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Mã số thuế: 1400289324.

Thời gian thực hiện cưỡng chế sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày giao quyết định.

Địa điểm cưỡng chế: tại DNTN xây dựng thuỷ lợi Hoàng Minh (Số 309, Lộ Hoà Tây, tổ 1, khóm Thuận Trung, phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Lý do bị cưỡng chế: không chấp hành thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp.

Mọi chi phí liên quan đến việc cưỡng chế do ông Phạm Văn Minh (là người đại diện theo pháp luật của DNTN xây dựng thuỷ lợi Hoàng Minh) chịu trách nhiệm chi trả.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn