Ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, trang tin điện tử và mạng xã hội

Cập nhật ngày: 26/07/2022 08:13:39

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí. 

Bộ Tiêu chí đưa ra những vấn đề cụ thể về hình thức, nội dung, hoạt động tác nghiệp và cơ cấu tổ chức, nhân sự, kỹ thuật của từng loại hình nói trên; qua đó làm rõ những biểu hiện có tính “sai phạm” trong hoạt động “báo hóa” của các loại hình truyền thông đó.

Theo nhận định của Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều cơ quan tạp chí có xu hướng tác nghiệp, xuất bản tin tức theo hướng gây hiểu nhầm là báo.

Một số trang thông tin điện tử tổng hợp có hình thức trình bày, dẫn nguồn, thậm chí cử nhân viên đi tác nghiệp, tự sản xuất tin, bài gây hiểu lầm là báo điện tử.

Một số trang mạng xã hội có hình thức trình bày, đưa nội dung thông tin với danh nghĩa người dùng mạng xã hội nhưng thực chất được sản xuất, sao chép như tác phẩm báo chí gây hiểu lầm là báo điện tử.

Một số cơ quan báo chí trong quá trình liên kết đã giao chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thực hiện liên doanh, liên kết theo hướng người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan báo chí không thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm, buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền quản lý, điều hành, kiểm soát nội dung liên kết trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích. Tất cả thực trạng trên dẫn tới tình trạng “báo hóa” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí.

Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành sẽ giúp cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, tạo ra cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại.

Theo LƯU GIA (SGGPO)

Gửi bình luận của bạn