Báo Pháp luật Việt Nam đã có những vi phạm về nội dung thông tin rất nghiêm trọng

Cập nhật ngày: 29/06/2022 05:26:18

Thanh tra Bộ TT-TT đề nghị Bộ Tư pháp, cơ quan chủ quản Báo Pháp luật Việt Nam, căn cứ tính chất, mức độ, nguyên nhân sai phạm, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xem xét làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các thiếu sót của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của ban biên tập, người đứng đầu cơ quan báo chí.

Ngày 28-6, Thanh tra Bộ TT-TT đã công bố Kết luận thanh tra số 723/KL-TTra về việc Thanh tra Việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (gọi chung là Báo Pháp luật Việt Nam - Báo PLVN).

Kết luận thanh tra cho biết, bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được trong quá khứ cũng như thời gian gần đây, Báo PLVN còn một số tồn tại, hạn chế.

Về nội dung thông tin, Báo PLVN đăng tải thông tin sai sự thật trong 13 bài viết, đã vi phạm quy định tại Khoản 8 Điều 9 Luật Báo chí 2016, trong đó có 2 bài viết gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Báo PLVN đăng tải nhiều bài viết không đúng tôn chỉ mục đích trên một số ấn phẩm, chuyên trang, đặc biệt là chuyên trang Pháp luật Sao với tỷ lệ bài viết sai tôn chỉ, mục đích lớn (khoảng 20%), nhiều tin bài về cuộc sống, hoạt động của các nghệ sỹ trong nước và quốc tế, điều tra phản ánh mặt trái, tiêu cực, tồn tại của một số tổ chức, cá nhân làm cho người đọc hiểu đây là chuyên trang giải trí, không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của chuyên trang được quy định trong giấy phép số 01/GP-CBC ngày 19-11-2018.

Báo PLVN đăng tải nhiều bài viết có nội dung mang tính suy diễn, không có cơ sở, đăng tải nội dung thông tin không thống nhất, thể hiện quan điểm và cách nhìn nhận trái ngược nhau về cùng một vụ việc là thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí. Việc thông tin mang tính suy diễn, không thống nhất cũng gây dư luận nghi ngờ trong hoạt động tác nghiệp báo chí, thể hiện lãnh đạo Báo PLVN chưa thực hiện tốt việc kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải.

Báo PLVN cũng đăng tải nhiều bài viết có tính chất giật gân, câu khách, miêu tả tỉ mỉ hành động tội ác, thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều 9 Luật Báo chí 2016.

Báo PLVN đăng tải bài viết quy kết tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho một cá nhân khi chưa có bản án của tòa án, vi phạm quy định tại Khoản 8 Điều 9 Luật Báo chí 2016.

Báo PLVN đặt tiêu đề bài viết không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin trong các bài viết, gây ảnh hưởng xấu đến đối tượng được phản ánh, vi phạm quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

Báo PLVN đăng tải nhiều bài viết điều tra, phản ánh mặt trái, tiêu cực trong đời sống xã hội dưới dạng đặt câu hỏi nghi vấn, thiếu thuyết phục là chưa thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của cơ quan báo chí chuyên ngành về pháp luật là phải chính xác, khách quan.

Ngoài các tồn tại, hạn chế, vi phạm về nội dung, Báo PLVN còn có những sai phạm trong việc mở, tổ chức, quản lý các chuyên trang, ấn phẩm; trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội dung đăng tải trên báo chí, hoạt động tác nghiệp của phóng viên; trong việc gỡ nhiều bài viết đã đăng tải; trong việc chấp hành các quy định pháp luật về thành lập và quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giấy phép hoạt động báo chí; trong việc chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo trên báo chí.

Thanh tra Bộ TT-TT đề nghị cơ quan chủ quản của Báo PLVN (Bộ Tư pháp) chỉ đạo, giám sát Báo PLVN chấp hành nghiêm nội dung Kết luận thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính; chỉ đạo Báo PLVN có biện pháp chấn chỉnh hoạt động, khắc phục những tồn tại, hạn chế; rà soát, sắp xếp lại các sản phẩm báo chí đảm bảo khoa học, hợp lý nhằm nâng cao chất lượng và tránh trùng lặp nội dung; chỉ đạo Báo PLVN rà soát, sắp xếp, tăng cường công tác quản lý văn phòng đại diện, đội ngũ phóng viên, đặc biệt là cộng tác viên; chỉ đạo Báo PLVN tăng cường công tác biên tập, kiểm duyệt nội dung thông tin để đảm bảo tính chính xác, khách quan. Đề nghị Bộ Tư pháp, căn cứ tính chất, mức độ, nguyên nhân sai phạm, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xem xét làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các thiếu sót của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của ban biên tập, người đứng đầu cơ quan báo chí.

Thanh tra Bộ TT-TT yêu cầu Báo PLVN chấm dứt ngay các hành vi vi phạm đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra; thực hiện cải chính, xin lỗi, gỡ bỏ thông tin sai sự thật, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án, đặt tiêu đề bài viết, sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin đã nêu tại Kết luận thanh tra; thực hiện rà soát để điều chỉnh các bài viết có nội dung không đúng tôn chỉ mục đích, giật gân câu khách, các bài viết dưới dạng nghi vấn, suy diễn không có cơ sở, sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp nội dung thông tin; có biện pháp xử lý, khắc phục những sai phạm về tôn chỉ mục đích, tên chuyên trang, tên miền và các nội dung trong giấy phép đã được cấp; tăng cường công tác quản lý mọi mặt hoạt động của báo; chấn chỉnh công tác biên tập, kiểm duyệt nội dung thông tin; nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn phòng đại diện, đội ngũ phóng viên, đặc biệt là cộng tác viên; quản lý chặt chẽ việc cấp giấy giới thiệu và cử nhà báo, phóng viên đi tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ TT-TT cũng yêu cầu Báo PLVN xây dựng phương án, kế hoạch để khắc phục những vi phạm, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra với lộ trình, mốc thời gian, biện pháp cụ thể. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ khi nhận được kết luận thanh tra, Báo PLVN có trách nhiệm trình cơ quan chủ quản phê duyệt phương án, kế hoạch đã xây dựng và gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT-TT. Đồng thời Thanh tra Bộ TT-TT cũng công bố việc xử phạt hành chính các hành vi vi phạm của Báo PLVN đã được nêu tại kết luận thanh tra.

Theo TRẦN BÌNH (SGGPO)

Gửi bình luận của bạn