Cảnh cáo Phó Chủ tịch liên minh Hợp tác xã VN

Cập nhật ngày: 27/07/2012 07:18:29

Từ ngày 17/7 đến ngày 26/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 13 dưới sự điều hành của ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thống nhất kết luận và giải quyết nhiều nội dung liên quan tới công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh: Hậu Giang, Tuyên Quang và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 (Đảng bộ Quân ủy Trung ương).

Qua việc kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm rõ những mặt tích cực đồng thời lưu ý những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật để Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp rút kinh nghiệm và xử lý.

Cũng tại kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đảng một trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và một trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Bí thư.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Trung Dũng, Ủy viên đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Phạm Trung Dũng qua kiểm tra đã bị phát hiện những vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Phạm Trung Dũng gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và uy tín của cá nhân ông này.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định xem xét và đề nghị Ban Bí thư quyết định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Nguyễn Minh Chiến, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Minh Chiến qua kiểm tra đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giải quyết tố cáo đối với ba đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý. Qua xem xét, giải quyết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận hai trường hợp nội dung tố cáo không đúng hoặc không có căn cứ; một trường hợp chỉ đạo Đoàn giải quyết tố cáo trình bày rõ thêm một số vấn đề và bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo để kết luận vào kỳ họp sau.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 10 đảng viên thuộc đảng bộ các tỉnh Đắc Lắk, Vĩnh Phúc, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hà Nội, Thanh Hoá, Phú Thọ; kết quả: giữ nguyên hình thức kỷ luật 9 trường hợp; hạ hình thức kỷ luật một trường hợp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét việc kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Qua kiểm tra bên cạnh việc đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh các vi phạm, thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính đảng; bảo vệ tài sản, bảo vệ tổ chức và cán bộ của Đảng.

Tham gia ý kiến với Đoàn giải quyết khiếu nại của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc giải quyết 5 trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thống nhất về nội dung các báo cáo đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét giữ nguyên hình thức kỷ luật.

Cũng tại kỳ họp trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị giao về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Điều chỉnh việc phân công công tác đối với một số thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Xem xét, quyết định một số vấn đề về công việc nội bộ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.

TTXVN

Gửi bình luận của bạn