Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025

Cập nhật ngày: 23/10/2020 18:26:26

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025".

Chương trình nhằm kiểm soát hiệu quả bệnh lở mồm long móng trên địa bàn cả nước và ngăn chặn sự xâm nhập của các chủng virus lở mồm long móng mới từ bên ngoài vào Việt Nam; xây dựng thành công các vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) lở mồm long móng cấp huyện hoặc vùng liên huyện của một hoặc nhiều tỉnh, thành phố; tiến tới xây dựng vùng ATDB cấp tỉnh; góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Mục tiêu cụ thể, số lượng ổ dịch lở mồm long móng và gia súc mắc bệnh giảm từ 10-20% so với trung bình của cả giai đoạn 2016-2020; xây dựng thành công thêm ít nhất 10 vùng ATDB cấp huyện hoặc vùng liên huyện của một hoặc nhiều tỉnh, thành phố.

Đồng thời, xây dựng thành công, duy trì ít nhất 1.000 cơ sở, chuỗi chăn nuôi gia súc ATDB đối với bệnh lở mồm long móng; được Tổ chức Thú y thế giới (OIE) công nhận Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng của Việt Nam phù hợp với khuyến cáo của OIE.

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ nhu cầu của địa phương, của người chăn nuôi, của doanh nghiệp, nguồn lực của địa phương, tổ chức xây dựng vùng, cơ sở ATDB theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và khuyến cáo của OIE.

PV

Gửi bình luận của bạn