Đề xuất hơn 400 tỷ đồng tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công

Cập nhật ngày: 15/06/2022 05:18:07

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất kinh phí hơn 400 tỷ đồng để tặng quà của Chủ tịch nước cho hơn 1,3 triệu người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.


Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các đại diện tiêu biểu người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Hằng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước ban hành Quyết định tặng quà cho một số người có công với cách mạng.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện tặng quà cho một số người có công với cách mạng.

Đối tượng và mức quà tặng vẫn giữ nguyên như Quyết định số 1142/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Mức quà được Bộ Tài chính thống nhất tại công văn số 14055/BTC-HCSN ngày 16/11/2020 về việc nâng mức quà tặng của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm.

Các nhóm đối tượng được tặng quà đề nghị cụ thể theo 2 mức sau.

Thứ nhất, mức quà 600.000 đồng tặng hai nhóm người có công với cách mạng cụ thể dưới đây.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28/7/2022 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Cùng với đó là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Thứ hai, mức quà 300.000 đồng tặng các đối tượng sau.

Người có công với cách mạng là: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Đại diện thân nhân liệt sĩ; Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Tổng kinh phí để tặng quà quy định là hơn 400 tỷ đồng, dành tặng cho hơn 1,3 triệu đối tượng. Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2022.

Số người có công thuộc 8 nhóm đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 4.165 người.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 13.421 người.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 6.013 người.

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng: 8.134 người.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Thương binh đang  hưởng chế độ mất sức lao động: 513.518 người.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 161.890 người.

Đại diện thân nhân liệt sĩ: 177.427 người

Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân): 417.100 người.

Theo NGÂN ANH (NDĐT)

Gửi bình luận của bạn