Gần 11,7 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam

Cập nhật ngày: 29/07/2019 16:36:26

Ngày 29-7, Tổng cục thống kê cho biết, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng thêm trong bảy tháng năm nay đạt gần 11,7 tỷ USD.

Cụ thể, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến thời điểm 20-7-2019 thu hút 2.064 dự án cấp phép mới, với số vốn đăng ký đạt hơn 8,2 tỷ USD, tăng 24,6% về số dự án và giảm 37,4% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, có 791 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt hơn 3,4 tỷ USD, giảm hơn 30% so cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong bảy tháng năm nay đạt gần 11,7 tỷ USD, giảm 35,6% so cùng kỳ năm 2018. Vốn FDI thực hiện bảy tháng ước tính đạt 10,6 tỷ USD, tăng 7,1% so cùng kỳ năm 2018.

Trong bảy tháng qua còn có 4.387 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 8,52 tỷ USD, tăng 77,8% so cùng kỳ năm 2018.

Trong bảy tháng qua, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút FDI lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt hơn sáu tỷ USD, chiếm hơn 73% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 842 triệu USD, chiếm hơn 10%; các ngành còn lại đạt hơn 1,3 tỷ USD, chiếm 16,6%.

Cả nước có 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án FDI được cấp phép mới trong bảy tháng năm 2019, trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với hơn 766 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là TP Hồ Chí Minh hơn 688 triệu USD, chiếm 8,3%; Tây Ninh gần 600 triệu USD, chiếm 7,25%; Bắc Ninh hơn 597 triệu USD, chiếm 7,22%.

Trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong bảy tháng, Trung Quốc dẫn đầu với hơn 1,7 tỷ USD; tiếp đến là Hàn Quốc hơn 1,4 tỷ USD, chiếm 17,8%; Nhật Bản hơn 1,1 tỷ USD, chiếm 13,6%.

Đã có 277,4 triệu USD đầu tư ra nước ngoài
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong bảy tháng năm nay có 90 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 180,1 triệu USD; 21 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 97,3 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) bảy tháng năm 2019 đạt 277,4 triệu USD.

Trong bảy tháng có 30 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Tây Ban Nha là nước dẫn đầu với 59,8 triệu USD, chiếm 21,6% tổng vốn đầu tư; Hoa Kỳ 45,7 triệu USD, chiếm 16,5%; Australia 45,4 triệu USD, chiếm 16,4%; Campuchia 38,5 triệu USD, chiếm 13,9%; Singapore 34,8 triệu USD, chiếm 12,5%.

Theo NDĐT

Gửi bình luận của bạn