Infographic: 6 nhóm lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 26/09/2021 18:32:37

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, 6 nhóm đối tượng người lao động được hỗ trợ bằng tiền từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với các mức từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người. 

Theo Dương Tuấn (chinhphu.vn)

Gửi bình luận của bạn