Thẻ từ ATM vẫn giao dịch bình thường sau 31-12-2021

Cập nhật ngày: 07/12/2021 09:14:52

Ngân hàng Nhà nước cho biết, do không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ đang còn thời hạn sử dụng, nên thẻ từ vẫn được giao dịch bình thường sau ngày 31-12-2021.

Nhằm thúc đẩy tiến độ chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip cũng như đảm bảo quyền lợi cho người dùng thẻ, Chi hội Thẻ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa ban hành Quy định chuyển đổi trách nhiệm rủi ro đối với giao dịch giả mạo.

Từ ngày 1-1-2022, nếu phát sinh giao dịch giả mạo liên quan đến thẻ, tổ chức phát hành thẻ sẽ chuyển rủi ro sang tổ chức thanh toán thẻ trong trường hợp tổ chức thanh toán thẻ chưa thực hiện nâng cấp, chuyển đổi các thiết bị chấp nhận thẻ chip. Vì theo nguyên tắc, tổ chức phát hành thẻ khi cấp phép thực hiện giao dịch sẽ chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp phát sinh rủi ro của các giao dịch thẻ giả mạo.

Liên quan đến việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip, Ngân hàng Nhà nước cho biết, do không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ đang còn thời hạn sử dụng, nên thẻ từ vẫn được giao dịch bình thường sau ngày 31-12-2021.

Theo NHUNG NGUYỄN (SGGPO)

 

Gửi bình luận của bạn