Trợ cấp cho người hoạt động cách mạng

Cập nhật ngày: 15/07/2013 04:13:49

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ra quyết định công nhận 156 người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (cán bộ Lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa) đã hy sinh, từ trần, trong đó có 113 cán bộ Lão thành cách mạng, 43 cán bộ Tiền khởi nghĩa.

Theo Nghị định 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Đối với cha, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng còn sống; con (trong trường hợp cha mẹ, vợ hoặc chồng không còn) của cán bộ Lão thành cách mạng được hưởng trợ cấp chung một lần, mức trợ cấp là 50 triệu đồng; đối với chị, em hoặc cháu (người đang thờ cúng) mức trợ cấp một lần là 10 triệu đồng.

Đối với cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng còn sống; con (trong trường hợp cha mẹ, vợ hoặc chồng không còn) của cán bộ Tiền khởi nghĩa được hưởng trợ cấp chung một lần, mức trợ cấp là 25 triệu đồng; đối với chị, em hoặc cháu (người đang thờ cúng) mức trợ cấp một lần là 10 triệu đồng.

Đây là hoạt động tri ân và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng và Nhà nước ta đối với những người có công hoạt động cách mạng.

Thúy Loan

Gửi bình luận của bạn