Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Cập nhật ngày: 22/12/2022 15:51:45

ĐTO - Ngày 22/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương tham dự. Dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có lãnh đạo Sở VH,TT&DL; đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Tại hội nghị, đại biểu được xem video clip tóm tắt kết quả của ngành VH,TT&DL năm 2022. Bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành VH,TT&DL triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ gồm xây dựng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực VH,TT&DL và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật, Bộ VH,TT&DL tham mưu Chính phủ, Quốc hội thông qua 2 dự án Luật Điện ảnh và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh gắn với huy động các nguồn lực hoàn thiện các thể chế văn hóa ở cơ sở, chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng lên. Nhiều sự kiện văn hóa, hoạt động nghệ thuật tổ chức thường xuyên từ Trung ương đến địa phương, góp phần phục vụ tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân. Lĩnh vực du lịch phát triển mạnh, tổng thu từ du lịch năm 2022 ước đạt 495.000 tỷ đồng; lĩnh vực thể thao Việt Nam đạt nhiều thành tích cao, nhất là tại Sea Games 31 Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc, xếp thứ Nhất toàn đoàn với 446 Huy chương.

Trong hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã báo cáo tham luận về các vấn đề: kinh nghiệm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngành VH,TT&DL năm 2022, xây dựng môi trường văn hóa, công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả toàn ngành VH,TT&DL đạt được năm 2022. Trong năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ VH,TT&DL và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc theo đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra. Đồng thời tiếp tục đổi mới, sáng tạo và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành, trong đó phải tăng cường công tác phối hợp của Bộ VH,TT&DL với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, quan tâm đầu tư các công trình văn hóa phục vụ bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc; xây dựng cơ chế chính sách thu hút phát triển du lịch; chăm lo đời sống cho lực lượng văn nghệ sĩ, người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn