Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn

Cập nhật ngày: 08/06/2023 05:35:30

ĐTO - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác phát triển văn học, nghệ thuật, xem đây là một trong những nội dung rất quan trọng để giữ gìn và phát huy giá trị của nền văn hóa Việt Nam. Điển hình như: Nghị quyết số 23 ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 33 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước... góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng.


Ca sĩ và diễn viên của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh biểu diễn văn nghệ tại TP Cao Lãnh (Ảnh: N.Tâm)

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 06 về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Từ đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) triển khai cụ thể hóa thông qua các công trình, phần việc thiết thực, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng như giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng tiêu biểu, ca ngợi quê hương, con người Đồng Tháp. Theo Sở VH,TT&DL, xác định hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật là một công cụ hiệu quả trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Sở đã phối hợp với các ngành liên quan, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn học, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và Nhân dân trên địa bàn.

Sở VH,TT&DL và các đơn vị trực thuộc biên tập, dàn dựng hơn 40 chương trình và tổ chức biểu diễn thu hút hàng ngàn lượt người xem. Nổi bật, nhiều chương trình sân khấu hóa tạo được ấn tượng: “Vùng đất anh hùng”, “Đồng Tháp hướng về nguồn cội”, hội thi Tiếng hát Công nhân người lao động tỉnh lần thứ I năm 2022. Sở VH,TT&DL tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Đờn ca tài tử”, “Hò Đồng Tháp” giai đoạn 2021 - 2025, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Qua đó, giúp nâng cao đời sống tinh thần và sức sáng tạo của Nhân dân đối với 2 loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của tỉnh.

Sở VH,TT&DL phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp triển khai thực hiện kế hoạch sáng tác, biểu diễn, phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu, chương trình nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo ra những tác phẩm âm nhạc, sân khấu, chương trình nghệ thuật chất lượng mang đậm nét đặc trưng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật ngày càng cao của người dân, lan tỏa các tác phẩm âm nhạc, sân khấu, chương trình nghệ thuật của Đồng Tháp đến với công chúng.

 Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá; giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, ca ngợi quê hương, con người Đồng Tháp, Sở VH,TT&DL tiếp tục đẩy mạnh học tập quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 23, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Tăng cường đầu tư, hỗ trợ lĩnh vực văn hóa văn học, nghệ thuật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các nghệ sĩ, diễn viên, nhất là lực lượng trẻ, lực lượng kế thừa nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật. Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa các cấp nhằm phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trên địa bàn. Trao đổi, giao lưu biểu diễn các chương trình nghệ thuật tạo thêm tính mới và hấp dẫn đối với người xem cũng như liên kết, phối hợp với các đơn vị, công ty sự kiện trong và ngoài tỉnh thực hiện các chương trình nghệ thuật đặc sắc, có tính nghệ thuật cao.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn