Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Cập nhật ngày: 20/05/2020 09:54:05

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng gia đình (GĐ) thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là Chỉ thị số 49-CT/TW), công tác GĐ trên địa bàn tỉnh có nhiều kết quả nổi bật. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc được nâng lên; các hoạt động về GĐ được tổ chức thường xuyên. Qua đó, đã giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ), các tệ nạn xã hội xâm nhập vào GĐ; thực hiện đạt mục tiêu xây dựng GĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà.


Một buổi sinh hoạt mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững trên địa bàn huyện Lấp Vò

Công tác tuyên truyền về phòng, chống BLGĐ, xây dựng GĐ hạnh phúc trong nhân dân được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các ban, ngành địa phương thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như lồng ghép tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày GĐ Việt Nam (28/6),...; tổ chức các hội thi GĐ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hội thi Câu lạc bộ (CLB) “GĐ phát triển bền vững”, hội thi GĐ tiêu biểu cấp tỉnh,... tạo điều kiện cho các hộ GĐ tiêu biểu trong tỉnh được giao lưu, học tập kinh nghiệm xây dựng GĐ hạnh phúc, phát triển bền vững. Qua đó cũng làm tấm gương để tuyên truyền, vận động người dân học tập; tổ chức biểu dương hộ gia đình tiêu biểu cấp tỉnh, huyện và xã nhằm tạo động lực, khuyến khích người dân tích cực tham gia xây dựng GĐ văn hóa. Qua 15 năm đã có gần 18.000 GĐ trong toàn tỉnh được biểu dương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xây dựng nhiều mô hình tuyên truyền về phòng, chống BLGĐ, trong đó nổi bật là mô hình CLB “GĐ phát triển bền vững”, Nhóm phòng, chống BLGĐ. Đến nay, toàn tỉnh có 661 CLB “GĐ phát triển bền vững”, 666 Nhóm phòng, chống BLGĐ, 2.601 Địa chỉ tin cậy, 561 đường dây nóng và 178 Tủ sách pháp luật đặt tại các xã. Hàng quý, các CLB “GĐ phát triển bền vững” tổ chức sinh hoạt 1 lần, các Ban chủ nhiệm CLB sẽ tuyên truyền cho người dân các kỹ năng ứng xử trong GĐ để hạn chế xảy ra mâu thuẫn trong GĐ, bí quyết xây dựng GĐ hạnh phúc phòng, chống BLGĐ. Riêng các Nhóm phòng, chống BLGĐ, Địa chỉ tin cậy được đặt tại các khóm, ấp, thường xuyên phát hiện, can thiệp, tư vấn, hỗ trợ các nạn nhân bị BLGĐ ổn định về tâm lý, giúp nạn nhân hóa giải mâu thuẫn trong GĐ, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố cũng tăng cường phối hợp các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội địa phương tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, kỹ năng sống, kinh nghiệm giáo dục, nuôi dạy con cháu,... Qua đó đã nâng cao nhận thức người dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, phát huy văn hóa GĐ và truyền thống tốt đẹp của GĐ Việt Nam.

Bên cạnh tuyên truyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội địa phương trong tỉnh còn tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nâng cao đời sống người dân, góp phần phòng, chống BLGĐ. Nhiều giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo về vốn vay sản xuất, kinh doanh, nước sạch vệ sinh môi trường, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề; thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm,... đã được triển khai thực hiện, góp phần giúp người dân phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống.

Với nhiều giải pháp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã nâng cao nhận thức, chủ động vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng GĐ hạnh phúc, phấn đấu đạt GĐ văn hóa hàng năm, hạn chế được tình trạng BLGĐ do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, thất nghiệp,... Từ đó, góp phần kéo giảm số vụ BLGĐ trong tỉnh. Năm 2009 toàn tỉnh xảy ra 1.998 vụ BLGĐ đến cuối năm 2019 chỉ còn 92 vụ (giảm 1.906 vụ). Số lượng GĐ văn hóa trên địa bàn tỉnh những năm qua luôn đạt tỷ lệ cao, bình quân đạt 87,09%/năm (cụ thể năm 2005 đạt 78,21%, đến năm 2019 đạt 91,07%, tăng 12,86%). Từ những kết quả trên cho thấy, việc triển khai Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng GĐ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh đã đạt hiệu quả thiết thực, xây dựng con người với những chuẩn mực, giá trị đạo đức, nhân cách, lối sống tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương ngày một tốt hơn.

Tài Linh

Gửi bình luận của bạn