• Tăng cường hoạt động phòng ngừa đuối nước trẻ em
  • 01/08/2021
  • Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 13 trường hợp trẻ em (TE) đuối nước, tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), các sở, ngành liên quan, đoàn thể chính trị - xã hội tích cực triển khai nhiều giải pháp, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cộng đồng chung tay bảo vệ an toàn cho trẻ trước nguy cơ đuối nước.
Xem tin đã đăng theo ngày: