Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 23/11/2021 04:56:20
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn