Công bố quyết định thanh tra công tác quốc phòng tại tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 06/09/2022 11:49:34
Công bố quyết định thanh tra công tác quốc phòng tại tỉnh Đồng Tháp
Gửi bình luận của bạn