Diện mạo mới ở vùng biên

Cập nhật ngày: 03/06/2024 11:49:51
ĐTO - Huyện Tân Hồng thành lập ngày 1/6/1989 với muôn vàn khó khăn, là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng kháng chiến cũ.
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn