Huy động được hơn 11 tỷ đồng qua mô hình “Tết Quân - Dân”

Cập nhật ngày: 15/01/2023 06:22:46
Huy động được hơn 11 tỷ đồng qua mô hình “Tết Quân - Dân”
Gửi bình luận của bạn