Khai mạc Không gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, quà lưu niệm các địa phương

Cập nhật ngày: 25/01/2021 08:02:57
Khai mạc Không gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, quà lưu niệm các địa phương
Gửi bình luận của bạn