Những tính năng cơ bản được tích hợp trên ứng dụng VNeID

Cập nhật ngày: 18/11/2023 05:06:40
ĐTO - VNeID là ứng dụng trên thiết bị di động, được xây dựng với mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống. Ứng dụng này được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư và xác thực điện tử, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.
Gửi bình luận của bạn