Ông Phan Văn Thắng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Phạm Thiện Nghĩa tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 03/07/2021 14:58:14
Ông Phan Văn Thắng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Phạm Thiện Nghĩa tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh
Gửi bình luận của bạn