• Đánh giá tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đơn vị, doanh nghiệp
 • Toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 46 cơ sở đảng trực thuộc (22 đảng bộ cơ sở, 24 chi bộ cơ sở), 1 đảng ủy bộ phận và 138 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Qua xem xét phân tích, đánh giá kết quả tự xếp loại của các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối thống nhất công nhận kết quả tự đánh giá của 30 tổ chức cơ sở.
 • Băn khoăn đảng viên loại ba
 • 17/01/2014
 • Chi bộ khóm 2, phường 4 (TP.Cao Lãnh) đã tiến hành tổng kết, kiểm điểm phân tích chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm 2013 một cách nghiêm túc. Các đồng chí đảng viên đã viết bản tự kiểm điểm trình bày trước chi bộ, được tất cả đảng viên góp ý một cách thẳng thắn, chân tình, tạo không khí đoàn kết, dân chủ.
 • Duy trì và giữ vững các chỉ tiêu
 • 10/01/2014
 • Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 15, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013.
 • Giám sát thường xuyên 176 tổ chức cơ sở đảng và 1.089 đảng viên
 • 27/12/2013
 • Năm 2013, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã tiến hành kiểm tra được 4 tổ chức đảng, giám sát 2 tổ chức đảng và 2 cá nhân; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy giám sát thường xuyên 46 lượt cơ sở đảng trực thuộc về công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện những Điều đảng viên không được làm.
 • Xử lý kỷ luật 18 đảng viên trong và sau kiểm điểm
 • 25/12/2013
 • Theo Thị ủy Hồng Ngự, trong và sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình cấp cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, toàn thị xã đã phát hiện và xử lý kỷ luật 18 đảng viên vi phạm.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
 • 18/12/2013
 • Đảng bộ huyện Tam Nông xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 12 - Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4), nhất là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.
Xem tin đã đăng theo ngày: