40,65 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại chăn nuôi do bệnh dịch tả heo Châu Phi

Cập nhật ngày: 17/07/2019 05:43:44

ĐTO - UBND tỉnh vừa đồng ý hỗ trợ có mục tiêu cho huyện, thị xã, thành phố số tiền 40.650 triệu đồng trích từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2019 để chi hỗ trợ cho 2.561 hộ dân bị thiệt hại chăn nuôi.

Mức hỗ trợ như sau: từ thời điểm công bố dịch đến hết ngày 27/6/2019, mức hỗ trợ tính theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh (38.000 đồng/kg); từ  ngày 28/6/2019 đến hết ngày 31/12/2019, mức hỗ trợ tính theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính thông báo, hỗ trợ có mục tiêu cho huyện, thị xã, thành phố; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động đối ứng kinh phí thực hiện; chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho hộ dân; lập thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

PV

Gửi bình luận của bạn