Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cập nhật ngày: 20/05/2021 05:53:49

Ngày 23/5 tới đây, cuộc bầu cử (BC) đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Hướng về cuộc BC đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp công đoàn (CĐ) trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ) với nhiều nội dung và hình thức.


Liên đoàn Lao động huyện Lấp Vò phối hợp với Huyện đoàn tổ chức hoạt động tuyên truyền bầu cử

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ về tuyên truyền BC. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ tuyên truyền sâu rộng về công tác BC trong ĐV và NLĐ, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, công tác tuyên truyền phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, của Hội đồng BC Quốc gia và của Ủy ban BC tỉnh.

Các cấp CĐ đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng, hiệu quả. Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân” thông qua hoạt động triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về BC đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác tuyên truyền cuộc BC gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; gắn với tổ chức hoạt động Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

CĐ các cấp còn phát động, chia sẻ thông tin, hình ảnh của ĐV và NLĐ tích cực chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong BC, góp phần đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc BC; lợi dụng BC để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức CĐ Việt Nam. Đề xuất với người sử dụng lao động bố trí thời gian sản xuất phù hợp và đảm bảo quyền lợi của công nhân lao động trong thời gian đi BC. Các cấp CĐ, nhất là CĐ cơ sở tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công nhân lao động khi tham gia các hoạt động BC.

LĐLĐ tỉnh thường xuyên đưa tin tuyên truyền và cập nhật các văn bản, tài liệu tuyên truyền về BC trên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh, trang Facebook CĐ Đồng Tháp, Zalo CĐ Đồng Tháp và nhóm công nhân, viên chức, lao động Đồng Tháp; phối hợp với các cơ quan báo chí đưa tin, bài tuyên truyền về cuộc BC ở các cấp CĐ. Ngoài ra, các cấp CĐ đã phối hợp tổ chức những hoạt động tuyên truyền qua Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện; loa phát thanh nội bộ tại các doanh nghiệp; treo hơn 500 khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích; tổ chức trên 150 hoạt động thể thao, văn nghệ tuyên truyền. Tổ chức các diễn đàn, sân chơi, sinh hoạt CĐ bằng hình thức gần gũi, thu hút ĐV, NLĐ để tuyên truyền về BC. LĐLĐ huyện Lấp Vò phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Cuộc thi Thiết kế, trang trí xe lưu động tham gia tuyên truyền về cuộc BC đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc thi nhằm tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc BC. Để hưởng ứng cuộc BC, LĐLĐ huyện Tam Nông phối hợp tổ chức trồng 500 cây xanh trên tuyến đường dân cư, tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, công tác tuyên truyền về cuộc BC thời gian qua được các cấp CĐ triển khai thực hiện phong phú về hình thức, đầy đủ về nội dung, kịp thời, đồng bộ, thiết thực và có hiệu quả đến từng ĐV, NLĐ. Nhiều đơn vị cụ thể hóa nội dung kế hoạch, tích cực vận động ĐV, NLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng BC; nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của ĐV và NLĐ để đề xuất giải pháp ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm mới phát sinh. Để góp phần vào thành công của cuộc BC, các cấp CĐ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc BC; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công nhân lao động khi tham gia các hoạt động BC... CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục chỉ đạo CĐ cơ sở trực thuộc tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và tại các doanh nghiệp, các điểm tiếp xúc cử tri để hướng dẫn và tổ chức cho ĐV tham gia các hoạt động của cuộc BC.

LƯU HÙNG

Gửi bình luận của bạn