• Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và bưu chính
  • 02/07/2021
  • ĐTO - Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc, triệt để các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh
Xem tin đã đăng theo ngày: