• Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính
  • 03/10/2021
  • ĐTO - Trong quý III/2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đạt được các kết quả tích cực. Trong đó, về công tác cải cách thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật đều được ban hành đúng quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và nội dung phù hợp.
Xem tin đã đăng theo ngày: