Ban Pháp chế khảo sát công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 29/08/2018 05:44:44

ĐTO - Ngày 28/8/2018, bà Lê Thị Hồng Phượng – Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đoàn công tác đến khảo sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai và đăng ký kinh doanh của UBND huyện Cao Lãnh.


Bà Lê Thị Hồng Phượng – Trưởng Ban pháp chế cùng đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Cao Lãnh

Theo báo cáo của UBND huyện Cao Lãnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện đã giải quyết hơn 8.200 hồ sơ TTHC về đất đai và 409 hồ sơ lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, giải quyết đúng hẹn hơn 8.400 hồ sơ (đạt hơn 98%), hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai là 122 hồ sơ (chiếm 1,4%). UBND huyện đã phối hợp thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân, tổng hồ sơ được giải quyết là 950.

Huyện Cao Lãnh thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” 11 lĩnh vực, trong đó thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” 4 lĩnh vực. Về ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện chưa phát sinh trường hợp nào...

Bên cạnh các kết quả đạt được, huyện còn một số tồn tại, hạn chế như do địa bàn rộng, hồ sơ phát sinh nhiều nên quá trình giải quyết TTHC đối với lĩnh vực đất đai đôi lúc còn chậm so với quy định; công tác phối hợp trao đổi thông tin trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai giữa huyện và Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đôi lúc còn chậm; năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, nhất là ở cơ sở.

Qua khảo sát, Đoàn đã đặt ra những vấn đề nhằm nắm thêm các thông tin để làm rõ, tháo gỡ các khó khăn, tồn tại của huyện trong công tác giải quyết TTHC. Bà Lê Thị Hồng Phượng – Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao sự quan tâm của UBND huyện trong thực hiện giải quyết TTHC và ghi nhận những kết quả làm được của huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến làm TTHC.

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị huyện cần quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm soát TTHC, việc giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai, tăng cường mối quan hệ trong giải quyết TTHC về đất đai, không để tình trạng nhiều hồ sơ quá hạn và trang bị máy vi tính cho UBND cấp xã thực hiện tốt việc giải quyết TTHC...

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn