Hiệu quả mô hình giải quyết thủ tục hành chính “Ngày không hẹn”

Cập nhật ngày: 17/10/2022 05:20:15

ĐTO - Từ giữa tháng 7/2022, UBND huyện Tam Nông đã chọn UBND xã Phú Đức làm điểm triển khai thực hiện mô hình giải quyết thủ tục hành chính “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phú Đức.


Người dân đăng ký thủ tục hành chính và nhận kết quả từ mô hình “Ngày không hẹn”

Mô hình được thực hiện vào các ngày thứ Ba và thứ Năm hằng tuần. Các thủ tục hành chính được thực hiện gồm: đăng ký khai sinh cho người đã có giấy tờ; xác nhận tình trạng hôn nhân; cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; chứng thực hợp đồng giao dịch và xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Nếu như trước đây, công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, khi nộp hồ sơ đầy đủ, chính xác... thì được hẹn từ 3 - 5 ngày mới trả kết quả. Từ khi thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” thì được giải quyết thủ tục hành chính trong ngày.

Tính từ giữa tháng 7/2022 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phú Đức đã tiếp 394 lượt công dân đến thực hiện thủ tục hành chính đối với mô hình này và giải quyết, trả kết quả 394 hồ sơ trong ngày, đạt 100%. Hiệu quả thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” ở xã Phú Đức đã tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần thay đổi tư duy của cán bộ, công chức, giúp đỡ và phục vụ Nhân dân. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính Nhà nước, hạn chế tiêu cực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hiệu quả thực hiện mô hình giải quyết thủ tục hành chính “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phú Đức đang được xem xét nhân rộng ra các xã, thị trấn trong huyện.

TRẦN TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn