Nhân rộng mô hình lãnh đạo gặp gỡ người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn tại nơi phát sinh

Cập nhật ngày: 14/11/2023 10:37:20

ĐTO - Để tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình, nhất là kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của người dân, doanh nghiệp ngay ở các cấp chính quyền gần người dân, doanh nghiệp nhất, UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tiếp xúc và tháo gỡ khó khăn cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính

UBND tỉnh giao Trung tâm Hành chính công tiếp tục theo dõi tình hình, kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về giải quyết các vụ việc của người dân, doanh nghiệp qua gặp gỡ; đồng thời tham mưu điều phối tần suất các cuộc gặp gỡ cho phù hợp với số lượng người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký và lịch công tác của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với đó, nhân rộng mô hình Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC bằng hình thức lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường và đa dạng hóa các kênh tiếp xúc, gặp gỡ người dân, doanh nghiệp định kỳ tại ngành, địa phương để qua đó kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các TTHC thuộc phạm vi quản lý ở ngay tại nơi phát sinh vướng mắc, hạn chế thấp nhất việc người dân, doanh nghiệp phải đăng ký gặp gỡ lãnh đạo tỉnh để xem xét, giải quyết đối với những hồ sơ quá hạn, tồn đọng kéo dài ở cấp huyện, cấp xã.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng của các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo này. Đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công) chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi tình hình thực hiện tại các ngành, các cấp.

Từ khi thực hiện mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính”, từ ngày 14/8/2023 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã có 11 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh với khoảng 40 người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đang thực hiện TTHC tại các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện mô hình đã chứng minh tính khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, mang lại sự hài lòng và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp về bộ máy công quyền. Đồng thời tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao hình ảnh chính quyền tỉnh Đồng Tháp thân thiện, phục vụ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn