Tập huấn nghiệp vụ về cải cách thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Cập nhật ngày: 11/10/2023 11:07:02

ĐTO - Ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cho đại diện các bộ, cơ quan, địa phương. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp, có đại diện lãnh đạo và công chức đầu mối Kiểm soát TTHC các sở, ngành tỉnh.


Quanh cảnh hội nghị tập huấn tại điểm cầu Đồng Tháp

Đại biểu tham dự hội nghị được tập huấn về Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg; hướng dẫn, rà soát TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg. Cụ thể, đại diện Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ tập huấn các chuyên đề: Tổng quan về đổi mới trong thực hiện TTHC; Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác; Chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Giới thiệu Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

Theo đó, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ TTHC là quá trình tư duy lại, thiết kế lại tận gốc quy trình nghiệp vụ (giải quyết, thực hiện) TTHC dựa trên nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Mục đích là tìm ra nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp để hỗ trợ khắc phục; số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để quản lý dữ liệu điện tử, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nhằm sử dụng dữ liệu điện tử thay thế; nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước và tăng cường tính minh bạch trong giải quyết TTHC. Qua đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC, kết quả đạt được là cắt giảm TTHC không cần thiết; giảm đi lại, tiếp xúc trực tiếp; giảm hồ sơ, giấy tờ cần cung cấp; giảm các bước phải xử lý trực tiếp hoặc thủ công của cơ quan, đơn vị...

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, trao đổi và được giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan và địa phương. 

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn