Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến

Cập nhật ngày: 18/09/2023 05:12:44

ĐTO - Qua kết quả kiểm tra thực tế công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) những tháng đầu năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, việc triển khai tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC trên môi trường điện tử còn gặp nhiều khó khăn. Để tổ chức, cá nhân và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh nắm chắc các thao tác trong quá trình thực hiện TTHC, tiếp nhận, giải quyết trả kết quả TTHC theo quy định, UBND tỉnh ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn.

Đồng thời để thực hiện tốt các nội dung công việc có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở, Thanh tra tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn nghiên cứu, sử dụng tài liệu hướng dẫn để tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; sử dụng các kho dữ liệu điện tử và số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực.

Cùng với đó, phân công, giao nhiệm vụ công chức, viên chức, nhân viên tại đơn vị rà soát; số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đối với kết quả thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đồng thời chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sử dụng hiệu quả tài liệu hướng dẫn, thực hiện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC để biết tra cứu theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ; tái sử dụng kết quả số hóa, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi nhận kết quả giải quyết TTHC trên Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Văn phòng UBND tỉnh thiết lập nhóm Zalo có sự tham gia của đầu mối Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thành phố để triển khai nhanh chóng các nội dung công việc liên quan đến kiểm soát TTHC và nhận phản hồi về những khó khăn vướng mắc khi thực hiện tiếp nhận giải quyết TTHC, số hóa hồ sơ, tái sử dụng kết quả số hóa, dịch vụ công trực tuyến... trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia...

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn