• Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  • 25/03/2020
  • ĐTO - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế ngành nghiêm túc thực hiện quyết định số 941/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc rà soát, dự trù thuốc thiết yếu theo các phụ lục kèm theo quyết định trên để đảm bảo thuốc cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân.
Xem tin đã đăng theo ngày: