• Thông báo khẩn số 10 của Bộ Y tế
  • 04/04/2020
  • Bộ Y tế vừa đề nghị tất cả những ai đi tới những địa điểm này trong thời gian nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.
Xem tin đã đăng theo ngày: