Hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học

Cập nhật ngày: 15/03/2020 17:30:03

ĐTO - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vệc hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học. Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tình hình dịch trong nước tuy vẫn đang được kiểm soát tốt, nhưng nguy cơ lây nhiễm đới với học sinh, sinh viên, giáo viên và người lao động trong trường học vẫn có khả năng xảy ra.

Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại trường học, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn dạy và học cho học sinh, sinh viên, giáo viên và người lao động, Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học của Bộ Y tế.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nhân lực y tế hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học. Đảm bảo đủ kinh phí để triển khai Hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học của Bộ Y tế. Chỉ đạo Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, thành phố bố trí nguồn thực hiện.

 Đồng thời, giao Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn, triển khai triển khai Hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học của Bộ Y tế cho lãnh đạo nhà trường, nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học, học sinh, sinh viên, giáo viên và người lao động trong trường học.

CT-XH (TH)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn