Huyện Lai Vung triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023

Cập nhật ngày: 01/03/2023 15:30:46

ĐTO - Để thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, UBND huyện Lai Vung vừa xây dựng kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số năm 2023. Huyện đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan nhà nước của huyện; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Cùng với đó, tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị trực thuộc và các xã, thị trấn; tiếp tục phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu và thực hiện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch chuyển đổi số...

UBND huyện Lai Vung sẽ thực hiện phát triển hạ tầng số, với mục tiêu bảo đảm 100% công chức, viên chức tại huyện được trang bị máy tính. Đồng thời phát triển nhân lực số, thông qua việc duy trì và củng cố hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới; thành lập và triển khai hoạt động ít nhất 1 Tổ công nghệ số cộng đồng.

Huyện cũng triển khai hiệu quả hoạt động chính quyền số, trong đó, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ (cả trực tuyến và không trực tuyến); phấn đấu giải quyết từ 80% trở lên số hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và hồ sơ tiếp nhận trực tiếp của 4 mức độ trong năm của huyện. Đồng thời bảo đảm 100% phản ánh qua Tổng đài thông tin Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp liên quan đến huyện được xử lý đúng hạn.

Đối với kinh tế số, huyện phấn đấu có 10% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình SMEdx; 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; phấn đấu 100% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 100% doanh nghiệp nộp thuế điện tử; 100% sản phẩm OCOP của huyện đáp ứng tiêu chí 3 sao của tỉnh được đưa lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Postmart.vn và Voso.vn. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động 50% hộ sản xuất nông nghiệp tham gia, hoạt động giao dịch trên sàn TMĐT Postmart.vn và Voso.vn...

Các ngành, các cấp trên địa bàn huyện Lai Vung tập trung tuyên truyền, vận động 80% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. UBND huyện cũng triển khai các giải pháp nâng cao nhận thức số cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; thực hiện tốt thể chế số; bảo đảm an toàn thông tin mạng...

TRANG HUỲNH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn